Metody przeprowadzania kalkulacji

Bez wątpienia najważniejszym dokumentem jaki jest konieczny do przeprowadzenia robót budowlanych jest kosztorys budowlany, który jest sporządzany przez samego inwestora. Oczywiście stosowane są konkretne metody przy wykonywaniu tej pracy. Drobne kosztorysy przygotowywane przez kierowników budowy są najczęściej projektowane metodą kalkulacji uproszczonej, co oznacza że cena stanowi iloczyn ilości scalonych robót jednorodnych. Zawiera się tu również ceny jednostkowe oraz – co występuje zależnie od okoliczności – podatek od towarów oraz usługi VAT. Dużo bardziej istotny jest jednak kosztorys który jest przygotowywany za pomocą metody kalkulacji szczegółowej. W tym wypadku należy zsumować cenę kosztorysową danego zakresu rzeczowego podejmowanych robót (chodzi tu o obiekt, wydzielony element, obiekt branżowy rodzaju robót budowlanych bądź innej pozycji, która jest szczegółowo określona w kosztorysie), cenę robocizny bezpośredniej oraz materiałów bezpośrednich, cenę wynikającą z zakupienia wszelkich materiałów łącznie z kosztami ich transportu na plac budowy. Należy do tego dodać również cenę pracy sprzętu i wszystkich środków technologicznego transportu, zysk kalkulacyjny, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty pośrednie, które również wyszczególniono w tym dokumencie. Każdy kosztorys, bez względu na stosowaną przez autora metodę jest zbiorem kilku części, które nie zawsze stanowią jego element – są one wtedy jedynie teoretyczne, na wypadek zaistnienia konkretnych okoliczności.

Witam Was bardzo serdecznie! Mam na imię Kamila i serdecznie Was zapraszam do czytania mojego bloga! Nie byłam pewna czy to dobry pomysł, aczkolwiek wypalił i jestem dzięki temu bardzo zadowolona! Dziękuję Wam bardzo, że jesteście i pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *